NMU - Norsk Meiteunion

NMU er en intresseorganisasjon for meitere. De fleste medlemmene er "moderne" meitere som fisker etter karpefisk og rovfisk, men blant medlemmene finner en også ivrige kystmeitere, isfiskere, havfiskere, trollingfiskere etc. NMU har som hovedformål å ivareta meiternes interesser, bl.a. gjennom informasjon og arrangementer - samt å fremme meite som sportsfiskegren og øke status og utbredelse. Som medlem får du blandt annet disponere båtene våre og tilgang til en unik specimendatabase.

Velkommen til Norsk Meiteunion

Siden er fremdeles under konstruksjon, og det vil derfor komme flere artikkler, funksjoner og lignende i tiden fremover.

Da siden er under migrering vil noen fuksjoner fra den gamle siden bli satt opp på denne siden som et oppslag.

 

Brukernavn og passord fra gammel side er blitt gjenbrukt på denne siden, Klikk på "Konto" fra menyen øverst på denne siden og logg inn med den gamle brukeren og det gamle passordet ditt. Skulle du få problemer kan du ta kontakt med oss via kontakt skjema som du også vil finne i den øverste menyen.

  • Gammelt Forum

    Da det er opprettet et nytt forum som matcher sidens design og benytter samme pålogging som ellers på denne siden er det gamle forum satt opp som et historisk oppslag. Du kan gå til det gamle forumet ved å klikke denne linken

NMUs specimenkonkurranse © - 10 siste innmeldinger

Art Vekt Navn Dato Metode/agn
Stam 2140 Andreas Næristorp 2016-05-16 Bunnmeite / Reke
Harr 770 Andreas Næristorp 2016-05-14 Bunnmeite / Mark
Harr 1080 Andreas Næristorp 2016-04-24 Bunnmeite / Mark
Harr 1230 Silje Marie Gran-Olsen 2016-04-24 Bunnmeite / Mark
Abbor 1460 Jørgen Ødmann Andersen 2016-04-20 Shad
Gjedde 8140 Jack Moe 2016-04-07 Bunnmeite / Makrell
Ørret 3750 Stein Johannessen 2016-03-20 Bunnmeite / Mark-Maggot, Aktivt
Gjedde 8050 Jack Moe 2016-02-19 Ismeite / Makrell
Lake 3070 Morten Martiniussen 2016-02-02 Pilk / Agn
Røye 7590 Jørgen Ødmann Andersen 2016-01-23 Båtfiske / Blink-Maggot

NMUs fiskevannsdatabase - siste oppdateringer

Noretjernet (2015-08-15)
Napperødtjerna (2015-08-15)
Hobølelva (2015-08-10)
Hobølelva (2015-08-10)
Tretjern (2015-08-10)
Goksjø (2015-05-11)
Åshildrødtjerna (2015-05-11)
Brydedammen (2015-05-11)
Molbæktjern (2015-05-09)
Patterødtjern (2015-05-09)

Husk du kan bli medlem og bli med på alle våre aktiviteter.

Top